top of page

Pomagamy!

W zmieniającym się świecie pomaganie ma ogromne znaczenie. Bardzo chcielibyśmy zachęcić także uczestników naszej konferencji do zaangażowania się poprzez wsparcie edukacji. Konferencja odbywa się od lat w Zakopanem i właśnie tutaj chcielibyśmy pomóc. Znaleźliśmy rodziny z dzieciakami w wieku szkolnym w potrzebie, którym pomożemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Piękne Anioły  To ważne, aby pokazać troskę, zainteresowanie, nadzieję, akceptację czy poczucie przynależności. Bo często ważniejsze prezenty to te, których się nie rozpakowuje. Tegoroczny udział w konferencji jest bezpłatny, dlatego zachęcamy was gorąco do wykupienia cegiełki. Całość uzbieranej kwoty zostanie przeznaczona na pomoc rodzinie – jak bardzo pomożemy zależy od nas!

Zachęcamy!

Cegiełkę można zakupić podczas rejestracji na konferencję

Piękne Anioły - o stowarzyszeniu

Historia Pięknych Aniołów to historia ludzi, którzy postanowili własną pracą i zaangażowaniem zmienić otaczającą nas rzeczywistość. Najpierw na lokalną skalę, teraz – w całej Polsce.

Podstawowym celem Stowarzyszenia Piękne Anioły jest pomoc dzieciom z ubogich rodzin przez odmianę ich warunków bytowych. Odbywa się to poprzez gruntowne remontowanie pokoi dziecięcych, bądź też modernizację innych pomieszczeń na wymienione potrzeby. Wszystko to podyktowane jest potrzebą stworzenia dzieciom elementarnych warunków dla prawidłowego rozwoju. Fundusze na remonty pozyskiwane są od sponsorów instytucjonalnych i prywatnych, ale stowarzyszenie inicjuje także rozmaite wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym, podczas których zbierane są środki na działalność.

Piękne Anioły wykonały ponad dwieście remontów dla około czterystu pięćdziesięciu dzieci w ramach akcji Słoneczne Pokoje, przeprowadziły remonty trzydziestu sal w szpitalach, hospicjach czy świetlicach środowiskowych i zorganizowały wiele ogólnopolskich zbiórek środków czystości, czy przyborów szkolnych. W działaniach Stowarzyszenia chodzi o to, żeby pokazać dzieciom, że nie są skazane na dziedziczoną biedę i mogą dostać równe szanse, o których mówią wszyscy dookoła. Dlatego organizują też programy mentoringowe i stypendialne.

Własny, ciepły kąt, łóżko z kolorową pościelą, oświetlone biurko to marzenia dzieci z najuboższych rodzin. Jeśli dziś poprawimy warunki bytowe tych dzieci to nie tylko odmienimy ich życie, ale przywrócimy wiarę w lepsze jutro i otworzymy ścieżkę na inne możliwości

www.piekne-anioly.org

  • Czarny Houzz Ikona
  • Czarny Facebook Ikona
big_bdf5b1b3-f9f2-48be-b7e1-95e5daf14acc.jpg
bottom of page